Condux kabel blæsning

design test og blæsning af mikro kabler, rør installation testes såleds at man er sikke på at kablet ville kunne blæses. Der udføres crash test på kabler så man er sikker på at der ikke er problemer under blæsning. Under design beregnes kabler og rør i forhold til hinanden for at sikre at kablet blæsning er optimalt. Der udføres fejlsøgning med rør sonde og søndesøger

 

crashtesting

crashtesting