Fiber i hospitaler FTTO – OLAN – Certificeringer – varighed 10 dage

Der bliver bygget mange nye syghuse for tiden, eller bliver opgraderet, det betyder at mange nye skal ansættes for at kunne løse denne opgave. Alle bliver nu opbygget med en fiber løsning som er billiger og mere fremtidssikret end en tilsvarende kobber løsning. Disse løsninger kaldes for FTTO eller OLAN. Dette kursus indeholder alle de opgave der skal for at kunne læse denne opgave.

Fiber teori
Fiber sikkerhed
OLAN teori (Optiske LAN)

Praktiske opgaver
opbygning og installation af en ODF (Fiber krydsfelt)
opbygning af et distributions punkt
installation af en rørsystem (5 eller 3 mm)
blæsning af fiber til sengen / udstyr
montering af slut udstyr i stuen
test af system med OTDR samt OLTS( dæmpningsmåler)
afprøvning af systemet live.
Fejlfinding på systemet

Der opbygges en komplet installation, med både et kabel mellem etager samt , en blæserørs installation til slut brugeren. Installationen dimensioneres og testes efter gældende standarder, både med OTDR samt dæmpningsmåler.

Ca. 50% er teori og  ca. 50% er praktik

Der bruges meget tid på gennemmåling og test af installationen

Kursus afsluttes med CFOT, CFOS/T samt CFOS/O samt blæse certificeringer