PON / ODTR – Kurser – Varighed 4 dage

Dette kursus er en variant af det normale OTDR kursus hvor der måles på PON
installationer. Vi ser her på de forskelle som der nu er i forhold til de normale
målinger. OTDR målinger på PON installationer – altså dem som indeholder
splitter, kræver en anden teknik, og er noget mere vanskeligt end normalt.